Email

cinarpsikolojiegitim@gmail.com

Telefon

0312 215 15 75

Etkili İkna Teknikleri Eğitimi

İkna; kişiler arası iletişimde son derece önemli ve güçlü bir kavramdır. Yapacağınız işlerde başarıya ulaşmak için ikna kabiliyetinizin önemli bir yeri vardır. Özel hayatta, satış pazarlamada, bireysel ilişkilerde, profesyonel hayatta ve daha pek çok yerde ikna gücünü bilerek ya da bilmeyerek kullanırız. Bu eğitim insan davranışlarının hangi değişkenlerden etkilendiğini ele alarak ikna yeteneğini güçlendirmeyi ve iletişimde etkileme gücünü profesyonel olarak artırmayı hedeflemektedir. İkna ve iletişim yöntemlerini etkili bir şekilde uygulayarak siz de iş ve özel yaşantınızda başarıya daha kolay ulaşabilirsiniz.

  • İkna ve İknanın Gücü
  • İknada Beden Dili Kullanımı
  • İletişim Mesafelerinin Kullanımı
  • Beynin Karar Mekanizması ve Temel Uyaranları
  • Algılama ve Aktarma Biçimleri
  • Göz Erişim İpuçları
  • İknanın Evrensel İlkeleri
  • İkna Etme Teknikleri, bu eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.