Email

cinarpsikolojiegitim@gmail.com

Telefon

0312 215 15 75

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

‘Yapım işleri ihaleleri, mal alımı ihaleleri, hizmet alımı ihaleleri’ genel başlıklı konularda eğitim verilmekte, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ihaleye yönelik başvurular ve süreçleri hakkında bilgi verilmekte olup elektronik ihale konularında ise; kavramlar, ihale süreci, ilan ve ihale dokümanı, katılım ve yeterlilik kriterleri, yasaklar ve ceza sorumluluğu, teminat ve teminat iade süreci, iş artışı ve iş eksilişi, adli-idari yargı ayrımı, elektronik kamu alımları platformları vb. konular hakkında bilgilendirilmektedir.